Public events/presentations

Previous events:

“International Women’s Day Lunch Lecture: Ylva Moberg”
Handelshögskolan/Stockholm School of Economics, Stockholm, 9th of March 2020. Host: Socialdemokratiska Ekonomklubben.

“Vad har RUT och ROT inneburit för jämställdheten?”
Forum Jämställdhet, Luleå, 30th of January 2019. Presentation utifrån rapporten “Skattesystemets utveckling 2006–2015. Del II.”

Medverkande vid “Ekonomingel med två panelsamtal. En feministisk samhällsekonomi i praktiken, vad är det?” Almedalen, 3 juli 2017. Arrangör: Unga feminister.

“Är lesbiska föräldrar mer jämställda? – föredrag av Ylva Moberg.”
Bokcafé Projektil, Uppsala, 18 maj 2017.

“‘Division of Labour in Same-Sex Couples’ a Ph.D lecture by Ylva Moberg.”
6th of November 2014, Ekonomikum, Uppsala. Host: Pareto Uppsala Economic Association.